Reakcja Autoimmunologiczna

Reakcje Autoimmunologiczne mogą być wyzwalane na kilka sposobów:

1. Substancja znajdująca się pierwotnie w ściśle ograniczonej przestrzeni ludzkiego ciała (ukryta przed układem immunologicznym) zostaje uwolniona do układu krążenia. Przykładowo: płyn wypełniający gałkę oczną znajduje się prawidłowo w komorach oka. Jeżeli uraz spowoduje uwolnienie płynu z komór do krążenia, układ immunologiczny może zareagować przeciw składnikom płynu.

2. Naturalna substancja występująca w organizmie zostaje zmieniona. Wirusy, leki, światło słoneczne lub promieniowanie mogą wpływać na strukturę białkową, która staje się wtedy obca dla układu odpornościowego.

3. Układ immunologiczny reaguje przeciwko obcej substancji, która jest podobna do naturalnych składników organizmu. Nieumyślnie atakuje zarówno naturalną jak i obcą substancję.

4. Dysfunkcja komórek produkujących przeciwciała. Przykładowo: limfocyty B pochodzenia nowotworowego mogą wytwarzać wadliwe przeciwciała skierowane przeciwko czerwonym krwinkom.

Obecnie najczęściej reakcja Autoimmunologiczna spowodowana jest wyciekiem płynów i toksyn do układu krążenia
, co wiąże się z występowaniem w organizmie ZESPOŁU NIESZCZELNEGO JELITA (zespołu cieknącego jelita).

Jego przyczyną jest uszkodzenie błony śluzowej jelit, które powodować może między innymi infekcja grzybem Candida. Grzybnia penetrując błonę śluzową jelit uszkadza ją, dzięki czemu staje się nieszczelna dla substancji białkowo – cukrowych (glikoproteidów) mających charakter alergenów.

Zespół nieszczelnego jelita może wywołać alergię pokarmową i odwrotnie
– alergia pokarmowa wywołując stan zapalny, może spowodować nieszczelność błony śluzowej jelit.

Jego przyczyną jest uszkodzenie błony śluzowej jelit, które powodować może między innymi infekcja grzybem Candida. Grzybnia penetrując błonę śluzową jelit uszkadza ją, dzięki czemu staje się nieszczelna dla substancji białkowo – cukrowych (glikoproteidów) mających charakter alergenów.

Zespół nieszczelnego jelita może wywołać alergię pokarmową i odwrotnie – alergia pokarmowa wywołując stan zapalny, może spowodować nieszczelność błony śluzowej jelit.

Wnikające do wnętrza organizmu alergeny mogą zmienić funkcję systemu odpornościowego na tyle, że organizm zaczyna traktować niektóre własne tkanki jako agresora. Mogą wówczas rozwinąć się takie schorzenia, jak: reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Hashimoto, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół Alzheimera.

Wraz z eliminacją grzyba z organizmu czy wyeliminowaniem z diety glutenu, ściana jelit staje się coraz bardziej szczelna, nie przepuszcza alergenów, i zmniejsza się produkcja przeciwciał ukierunkowana przeciwko własnym tkankom. Zmniejszają się i ustępują powoli objawy alergii skórnych określanych jako idiomatyczne (o nieustalonej etiologii), astmy oskrzelowej oraz chorób związanych ze stanem autoagresji.

Jak dowiedzieć się, czy w Twoim organizmie dochodzi do Reakcji Autoimmunologicznej? Zobacz to podczas Mikroskopowego Badania z Żywej Kropli Krwi